НПП КРАКОВ
Перечень грузов подлежащих охране

                                                                                            ПЕРЕЛІК
вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України
N * Найменування вантажу      *Код *  Код найменування вантажу
******************************************************************
 1. Автомобілі та їх частини     381 Усі найменування, в тому чис-
                                     лі спеціальні, крім напівпри-
                                     чепів,  причепів та частин до
                                     автомобілів повної маси більш
                                     як 3,5 т та спеціальних,  які
                                     підлягають      супроводженню
                                     відправником (отримувачем)
  
 2. Машини сільськогосподарські  361 Усі найменування,        крім
    та їх частини                    сільськогосподарської техніки
                                     без автономних  двигунів   та
                                     встановлених на ній електрич-
                                     них, дизельних, газових, бен-
                                     зинових двигунів  і
                                     механізмів, їх частин
  
 3. Трактори та їх частини       362 Усі найменування
                                     
 
 4. Машини, обладнання та їх     351 35103, 04, 05, 06, 07 (тільки
    частини                          пили електричні), 08, 13 
                                     (тільки плити побутові: 
                                     газові, електричні), 29, 30,
                                     33, 34, 35, 36 (крім вогне-
                                     гасників, пожежного інстру-
                                     менту та інвентаря), 38, 39,
                                     40(тільки верстати
                                     металоріжучі з числовим
                                     програмним управлінням), 41
  
 5. Засоби транспортування та    391 39101,02,07,09,10,11,13,19
    їх частини, окрім                (тільки надувні), 20,21,22,
    автомобілів                      28,31,32,34,38,40,41,42,44
  
 6. Апарати та прилади, окрім    401 Усі найменування, окрім 40110
    електропобутових
  
7. Вибухові матеріали   (роз-
    рядні вантажі), окрім тих,
    котрі повинні  супроводжу-
    ватися згідно  з Правилами
    перевезень вибухових мате-
    ріалів фахівцями або воїн-
    ськими вартами,  спецмілі-
    цією МВС України, воєнізо-
    ваною охороною відправника
    (отримувача) вантажу
  
 8. Балончики з газом (засоби
    індивідуального захисту)
  
 9. Мисливська нарізна, спор-
    тивна та газова зброя
  
10. Вантажі, направлені на ад-
    реси посольств та їх пос-
    тійних представників іно-
    земних держав, та відправ-
    лені ними
  
 11. Спирт метиловий (метанол)   721 72148 
 12. Спирти                      721 72146, 47, 52, 57
  
 13. Вино, що перевозиться у     591 Усі найменування
     критих вагонах та контей-
     нерах
  
 14. Пиво                        592 Усі найменування
  
 15. Горілка та вироби лікеро-   593 Усі найменування
     горілчані, що перевозяться
     у критих вагонах та 
     контейнерах
  
 16. Спирт                       594 Усі найменування
  
 17. Вироби з тютюну та          517 Усі найменування, крім
     махорки                         51705
  
 18. Продукція                   402 Усі найменування, крім
     радіопромисловості              40204
  
 19. Відео- та  аудіоапаратура,
     засоби електронно-обчислю-
     вальної та    множувальної
     техніки, відео-  та аудіо-
     касети
  
 20. Машини, вироби та прилади   404 Усі найменування
     електропобутові
  
 21. Галантерея та ювелірні ви-  641 64102,04,07,08,09,12,14,16,
     роби                            18,19,20,22,24,25,26,27,30,
                                     31,32,33,34,35,36,37,40,42
  
 22. Продукція парфюмерно-кос-   442 44202,03,04,05,06,07,09,10,
     метичної та ефірно-олійної      12,13,15
     промисловості
  
23. Посуд та інші вироби із     661 66102,04,06,08,09,10,20,24
     скла, фарфору і фаянсу
  
 24. Тканини                     631 Усі найменування,
                                     крім 63102,05,06,08,11  (міш-
                                     кові,  пакувальні),  12 (пря-
                                     дивні, прядивно-джутові), 14
  
 25. Інші вироби швейної та      632 Усі найменування, крім
     текстильної промисловості       63202,04,06,07,09,10,11,13,
                                     14,18,20,22,23,24,25,26
  
 26. Вироби з трикотажу          633 Усі найменування
  
 27. Вироби швейні               634 Усі найменування, крім
                                     63407,19,27,28,29,33
  
 28. Килими та килимові вироби   635 Усі найменування
  
 29. Пряжа                       622 62208 - 62216
  
 30. Хутро, шкіра та шкіра       651 Усі найменування, крім 65116
     вичинена
  
 31. Шкіра штучна                652 Усі найменування, крім 65204
  
 32. Вироби із шкіри, волосся,   653 65302,03,04,06,10,11,13,14,16
     щетини, крім галантерейних
  
 33. Взуття                      654 Усі найменування, крім
                                     65401,02,03
  
 34. Гума, вироби гумово-        452 Усі найменування, крім
     технічні та ебонітові           45203,11,12,13,18,19,20,21,
                                     22,25,26,28,30,31,32,35, а
                                     також камер та покришок авто-
                                     мобільних 45201,02 маркуван-
                                     ням профілю 280 мм та більше
  
 35. Вироби гумово-технічні та   453 Усі найменування, крім
     ебонітові, що були в            45301,02,06 (камер та покри-
     користуванні, відновлені        шок автомобільних маркуванням
                                     профілю 280 мм і більше)
  
 36. Меблі, окрім металевих та   127 Усі найменування, крім
     плетених                        12701,03,23,25,37
  
 37. Інструменти музичні         681 Усі найменування
  
 38. Інвентар спортивний, мис-   682 68201,07,11,23,24,25,29,32
     ливський і театральний
  
 39. Ігри та іграшки, наочні     683 68301,02,03,06
     учбові прилади, крім дру-
     кованих
  
 40. Метали кольорові та їх      331 33101,06,10,21,25,26,27,34,
     сплави                          40,42,45,47,52,53,55 (в заго-
                                     товках, зливках, чушках та
                                     ін.масою одного виробу до
                                     100 кг)
  
Прокат кольорових металів   332 33202,05,08,11,13,14,16,17,
                                     18,19,20,21,24
  
 42. Медикаменти та хіміко-фар-  441 44101,03,05,13,15,20,27,31,
     мацевтична продукція            32,36,37,43,48,51,52,54,55,56
  
 43. М'ясо та субпродукти в      561 Усі найменування
     автономних рефрижераторних
     вагонах
  
 44. Вироби ковбасні, копчено-   562 Усі найменування
     сті та напівфабрикати
     м'ясні в автономних
     рефрижераторних вагонах
  
 45. Вироби макаронні            512 Усі найменування
  
 46. Вироби кондитерські         513 Усі найменування
     з борошна 
 
 47. Вироби кондитерські         514 Усі найменування, крім 01,02
     цукристі, крім мучних,
     мед
  
 48. Концентрати харчові,        516 Усі найменування, крім
     прянощі, напої сухі             51624, 25, 54
  
 49. Цукор                       521 Усі найменування
  
 50. Масло тваринне та сир, що   553 Усі найменування
     перевозяться в автономних
     рефрижераторних вагонах
  
 51. Олія                        556 Усі найменування, крім
                                     55632, 33
  
 52. Консерви різні              581 Усі найменування
  
 53. Вантажі гуманітарної            Усі найменування
     допомоги
  
 54. Світлі нафтопродукти            21101-16, 21201-07,
                                     21320-22, 21403-08
  
 55. Чавун                       311 31103, 04, 06, 08 
  
 56. Труби з чорних металів      323 32302, 04, 05, крім
     (діаметром до 159 мм            труб масою однієї 
     включно)                        труби більше 100 кг    
  
 57. Позицію виключено
  
 57. Сталь листова, не           324 32416, крім сталі
     пойменована в алфавіті          листової в пачках з 
     (в пачках)                      масою одного листа 
                                     понад 100 кг або 
                                     завтовшки листа понад 
                                     4 мм, а також у пачках, 
                                     запакованих у металевий 
                                     кожух, масою понад 2,4 т 
  
 58. Позицію виключено
58. Сталь тонколистова          324 32419 
     (в пачках) 
  
 60. Позицію виключено
  
 59. Колодки гальмові чавунні    414 41407 
     пойменований в алфавіті 
  
 62. Позицію виключено
  
 60. Двоокис титану (пігментна)  466 46603
 61. Брухт чорних металів        316 Усі найменування,
                                     крім брухту в 
                                     пресованих пакетах 
                                     (видів 16 - 21), 
                                     стружки металевої 
                                     (видів 22 - 24, 503,
                                     504), скрапу (видів
                                     25, 511), стружки
                                     чавунної (видів 32,
                                     33, 507), брухту та
                                     відходів чавунного
                                     литва та виробів 
                                     (видів 505, 506),
                                     брухту велико-
                                     габаритного (виду
                                     510) за класифікацією
                                     згідно з ДСТУ 4121-2002
 62. Балки і швелери             322 Усі найменування,
                                     крім балок і швелерів
                                     масою однієї одиниці
                                     продукції більше 100 кг
 63. Інші види прокату чорних    324 32403, 11, 12, крім
     металів                         прокату (у рулонах,
                                     штрипсах , зв'язках і
                                     пакетах) та профілів
                                     (у пакетах, зв'язках)
                                     масою однієї одиниці
                                     продукції більше 100 кг,
                                     а також прокату в
                                     пачках, запакованих у
                                     металевий кожух, масою
                                     2,4 т, а також неупако-
                                     ваного великовагового
                                     прокату, що перевозиться
                                     навалом або окремими
                                     місцями із зазначенням у
                                     перевізних документах
                                     кількості місць; 15
                                     (при перевезенні у
                                     вагонах відкритого
                                     типу); 18, крім сталі
                                     сортової в прутках
                                     діаметром понад 14 мм
                                     у бунтах; 2
 64. Частини верхньої будови     414 41409, 12, 16
     залізничної колії 1
     
Примітки: 1. До  спеціальних  автомобілів відносяться:  автомобілі
             спеціальні,      автомобілі      та      автоцистерни
             спеціалізовані,    пересувні   майстерні   побутового
обслуговування,  автомобілі зі спеціальними кузовами,
             автофургони   ветеринарної   служби,   культурного  і
             побутового обслуговування населення, автоцистерни для
             нафтопродуктів,     води,    зріджених    газів    та
             паливозаправники, пересувні майстерні на автомобілях,
             включаючи      автомобілі-лабораторії,     автомашини
             технічної       допомоги,       пожежні       машини,
             автобетонозмішувачі, автомобілі для прибирання шляхів
             з   розпилювачами,   автомайстерні,    рентгенівські,
             автомобілі  швидкої  допомоги,  реанімаційна  та інша
             техніка, обладнана дорогими приладами.
          2. За  заявкою  вантажовідправника або вантажоодержувача
             всі вантажі,  що перевозяться,  але  не  зазначені  в
             цьому   переліку,   супроводжуються  та  охороняються
             воєнізованою  охороною  Укрзалізниці  на   договірній
             основі.
Начальник Головного 
комерційного управління                                      Л. М. Петренко
 
 
Начальник Управління 
воєнізованої охорони                                                Ю. Ф. Потетюєв
 
 
(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.09.2005 р. N 588,
від 14.05.2008 р. N 540)