НПП КРАКОВ

Перечень грузов подлежащих охране

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.01.1997 № 18
(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України
27.06.2012 № 363)

ПЕРЕЛІК
вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України

№ з/п

Найменування тарифної групи і позиції або найменування вантажу

Код тарифної групи і позиції

Найменування та коди вантажів, що охороняються

1

2

3

4

1

Бензин

211

Усі найменування

2

Гас

212

Усі найменування

3

Масло дизельне

213

213267

4

Паливо дизельне

214

Усі найменування

5

Чавун

311

311031, 046, 065, 084

6

Феросплави

313

Усі найменування

7

Брухт чорних металів

316

Усі найменування, крім брухту великогабаритного (виду 510), пресованого в пакети (видів 16-21), стружки металевої (видів 22-24), скрапу (видів 25, 511). Види брухту визначаються за класифікацією згідно з ДСТУ 4121-2002

8

Балки і швелери

322

Усі найменування, крім балок і швелерів масою однієї одиниці продукції більше 100 кг

9

Труби з чорних металів

323

Усі найменування, крім 323077 і труб масою однієї одиниці продукції більше 100 кг

10

Інші види прокату чорних металів

324

Усі найменування, крім 324012, 027, 046, 079, 099, а також прокату листового неупакованого або в пачках з масою одного листа понад 120 кг або товщиною листа понад 4 мм, а також у пачках, запакованих у металевий кожух, масою пачки понад 2,4 т; прокату та профілів (у рулонах, штрипсах, зв’язках, бунтах і пакетах) масою однієї одиниці продукції більше 100 кг

11

Метали кольорові та їх сплави

331

331016, 069, 105, 213, 251, 266, 270, 340, 406, 425, 459, 478, 529, 533, 552 (у заготовках, зливках, чушках тощо масою одного виробу до 100 кг)

12

Прокат кольорових металів

332

332023, 057, 080, 112, 131, 146, 165, 179, 184, 199, 201, 216, 245

13

Машини, обладнання та їх частини, крім машин сільськогосподарських

351

Усі найменування

14

Автомобілі та їх частини

381

Усі найменування, крім тих, які підлягають супроводженню відправником (одержувачем) згідно з правилами

15

Засоби транспортування та їх частини, окрім автомобілів

391

391017, 021, 074, 093, 106, 110, 130, 197 (тільки надувні), 207, 214, 229, 286, 318, 322, 341, 383, 407, 411, 426, 445

16

Апарати та прилади, крім електропобутових

401

Усі найменування

17

Продукція радіопромисловості

402

Усі найменування

18

Машини, вироби та прилади електропобутові

404

Усі найменування

19

Частини залізничного рухомого складу та верхньої будови залізничної колії

414

414079, 098, 121, 168

20

Печі металеві, крім електричних

415

415160

21

Добрива азотні

433

Усі найменування

22

Добрива мінеральні інші

436

Усі найменування

23

Медикаменти та хіміко-фармацевтична продукція

441

441019, 038, 057, 131, 150, 201, 273., 338, 377, 381, 451, 517, 540, 555

24

Продукція парфюмерно-косметичної та ефірно-олійної промисловості

442

442026, 030, 045, 057, 064, 079, 100, 115, 134, 149, 168

25

Гума, вироби гумовотехнічні та ебонітові

452

Усі найменування, крім 452032, 117, 121, 136, 189, 193, 206, 210, 225, 259, 263, 282, 305, 314, 329, 352, а також 452013 та 452028 (камер та покришок автомобільних маркуванням профілю 280 мм та більше)

26

Поліетилен

461

461385

27

Двоокис титану (пігментний)

466

466035

28

Крупа гречана (ядриця)

503

503041

29

Вироби макаронні

512

Усі найменування

30

Вироби кондитерські з борошна

513

Усі найменування

31

Вироби кондитерські цукристі, крім виробів з борошна, мед

514

Усі найменування, крім 514012, 027

32

Концентрати харчові, прянощі, напої сухі

516

Усі найменування, крім 516249, 253, 548

33

Вироби з тютюну та махорки

517

Усі найменування

34

Цукор

521

Усі найменування

35

Олія

556

Усі найменування, крім 556320, 335

36

Консерви різні

581

Усі найменування

37

Вино, що перевозиться у критих вагонах та контейнерах, та спирт винний

591

Усі найменування

38

Пиво

592

Усі найменування

39

Горілка та вироби лікеро-горілчані, що перевозяться у критих вагонах та контейнерах

593

Усі найменування

40

Спирт

594

Усі найменування

41

Пряжа

622

622081-622166

42

Тканини

631

Усі найменування, крім 631023, 057, 061, 080, 112 (мішкові, пакувальні), 127 (прядивні, прядивно-джутові), 146

43

Інші вироби швейної та текстильної промисловості

632

Усі найменування, крім 632026, 045, 064, 079, 098, 100, 115, 134, 149, 187, 204, 223, 238, 242, 257, 261

44

Вироби з трикотажу

633

Усі найменування

45

Вироби швейні

634

Усі найменування

46

Килими та килимові вироби

635

Усі найменування

47

Галантерея та ювелірні вироби

641

Усі найменування

48

Взуття

654

Усі найменування

49

Посуд та інші вироби із скла, фарфору і фаянсу

661

Усі найменування, крім 661298

50

Інвентар спортивний, мисливський і театральний

682

682010, 078, 114, 237, 241, 294, 326

51

Ефіри, не пойменовані в алфавіті

725

725589

52

Спирти

721

721465, 478, 484, 520, 573

53

Вибухові матеріали, крім тих, які повинні супроводжуватися згідно з Правилами перевезень небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196, озброєною охороною вартових військових варт (нарядів) Міноборони, МВС, СБУ, воєнізованою охороною відправника (одержувача) вантажу

54

Балончики з газом (засоби індивідуального захисту)

55

Мисливська нарізна, спортивна та газова зброя

56

Вантажі гуманітарної допомоги

57

Вантажі, направлені на адреси посольств та їх постійних представників іноземних держав та відправлені ними

58

Відео- та аудіоапаратура, засоби електроннообчислювальної та множильної техніки, відео- та аудіокасети

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту та зв’язку № 588 від 27.09.2005, № 540 від 14.05.2008; в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 363 від 27.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 217 від 14.06.2014}

Начальник Головного
комерційного управління        Л.М. Петренко

Начальник Управління
воєнізованої охорони               Ю.Ф. Потетюєв